بایگانی دسته‌ی: حج عمره

معرفی حج عمره و حج تمتع

معرفی حج تمتع و حج عمره ﺟﻠﺴﻪ دوم: ﻋﻤﺮه وﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ –۱ ﻣﻌﻨﺎيﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﺣـﺞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﺼﺪ و ﻋﻤﺮه ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي زﯾﺎرت اﺳﺖ، وﻟﯽ در اﺻـﻄﻼح ﻓﻘﻪ، ﺑﺠﺎي آوردن اﻋﻤﺎل ﺧﺎﺻـﯽ در ﻣﮑﻪ و اﻃﺮاف آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت آﯾﻨﺪه ﺗﻔﺼﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. –۲ ﭼﺮا ﺣﺞ ﺗﻤ ّﺘﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻧﻮﻋﯽ از ﺣﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ […]

زمان از سرگیری مراسم حج عمره چه موقع است؟

زمان از سرگیری مراسم حج عمره  با توجه به شرایط بهداشتی حاکم و جهان و بیماری کرونا، امسال مراسم حج تمتع بدون حاجیان سایر کشورها و تنها با تعداد معدودی از زائران کشور عربستان برگزار شد. این مورد سبب ایجاد نگرانی شده است که آیا با تهیه فیش حج عمره، امکان اعزام براتی زائران وجود دارد یا […]

قیمت فیش عمره

خرید فیش عمره برای تهیه فیش حج عمره نیز مانند فیش حج تمتع می توانید از دو راه اقدام کنید. یا اینکه مستقیما به دفاتر وابسته به سازمان حج و زیارت مراجعه کنید و فیش عمره بخرید. یا اینکه می توانید با مراجعه به سایت و یافتن فروشندگان فیش عمره، فیش مورد نظر خود را خریداری کنید. با توجه به عدم […]

اعمال حج عمره

اعمال حج عمره اصلی ترین و اساسی ترین اعمالی که در حج عمره باید انجام دهید عبارت است از: احرام، که شامل پوشیدن لباس احرام و تلبیه است. طواف نماز طواف سعی صفا و مروه کوتاه کردن موی سر(اختیاری) طواف نساء نماز طواف نسا

حج عمره چیست؟

حج عمره چیست؟ از نظر معنایی، واژه عمره به معنی زیارت است، اما از نظر فقه اسلامی این واژه به معنای زیارت خانه خداوند با آداب و شرایط ویژه است. یکی از انواع حج و زیارت خانه خدا است که مختص به ماه خاصی نیست. افراد می توانند در هر زمان و در سایر ماه […]

استطاعت در حج به چه معنایی دارد؟

اگر فرد مسلمان استطاعت داشته باشد و به اصطلاح مستطیع باشد در طول عمرش یک بار حج تمتع بر او واجب میشود ولی میتواند حج عمره مفرده یا تمتع را به ضورت مستحب برگزار نماید. استطاعت در حج  یعنی که فرد مسلمان امکان و توانمندی لازم جهت عزیمت به سفر مکه مکرمه و انجام اعمال […]

واگذاری فیش حج به دیگری چه حکم شرعی دارد؟

بر اساس فتوای مراجع تقلید واگذاری امتیاز فیش حج تمتع یا فیش حج عمره به دیگری با مبلغ توافقی بصورت مصالحه و بیشتر از مبلغ ثبت نام فیش حج، اگر خلاف مقررات سازمان حج و زیارت ایران نباشد، شرعی است ولی در غیر این صورت خرید فیش حج تمتع یا فیش حج عمره جایز نیست. […]