استطاعت در حج به چه معنایی دارد؟

اگر فرد مسلمان استطاعت داشته باشد و به اصطلاح مستطیع باشد در طول عمرش یک بار حج تمتع بر او واجب میشود ولی میتواند حج عمره مفرده یا تمتع را به ضورت مستحب برگزار نماید. استطاعت در حج  یعنی که فرد مسلمان امکان و توانمندی لازم جهت عزیمت به سفر مکه مکرمه و انجام اعمال […]

واگذاری فیش حج به دیگری چه حکم شرعی دارد؟

بر اساس فتوای مراجع تقلید واگذاری امتیاز فیش حج تمتع یا فیش حج عمره به دیگری با مبلغ توافقی بصورت مصالحه و بیشتر از مبلغ ثبت نام فیش حج، اگر خلاف مقررات سازمان حج و زیارت ایران نباشد، شرعی است ولی در غیر این صورت خرید فیش حج تمتع یا فیش حج عمره جایز نیست. […]

احکام فروش فیش حج

احکام  فروش فیش حج احکام واگذاری فیش حج تمتع چیست؟ خرید و فروش فیش حج از دیدگاه مراجع تقلید چه حکمی دارد؟   واگذاری فیش حج تمتع به دیگران به مبلغ بیشتر از مبلغ ثبت نام در صورتی که خلاف مقررات حکومت اسلامی نباشد، جایز است. برخی، واگذاری فیش حج تمتع را تنها در قالب مصالحه […]

حج تمتع با عمره تمتع چه تفاوتی دارد؟

فرد مسلمان  باید در ابتدا عمره تمتع را بجا آورد و بعد از آن اعمال حج تمتع را به جای می آورد.   اعمال حج عمره تمتع احکام اسلامی اعمال حج عمره تعمتع را به شرح زیر عنوان کرده اند: بستن احرام در یکی از مناطق تعیین شده طواف کعبه خواندن نماز طواف و بجا […]

حج تمتع در چه زمانی برگزار می شود؟

با خرید فیش حج و پرداخت قیمت فیش حج میتوانید به سفر الهی حج بروید، زمان آغاز حج در شهر مکه دهه اول ذی الحجه می باشد. اگر شرایط زیر را دارید حج تمتع بر شما واجب است و سفر الهی حج بر گردن شماست و باید آن را بجا آورید. توانایی پرداخت هزینه های […]

آیا حج، واجب است؟

حج تمتع یا حج واجب جزئی از فروع دین می باشد. اصول دین اسلام در تشیع : توحید، نبوت، معاد، امامت و عدل می باشند و  فروع دین اسلام در تشیع : نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، خمس، امر به معروف و نهی از منکر، تولی و تبری می باشند. حج جزو فروع دین است […]