آیا حج، واجب است؟

حج تمتع یا حج واجب جزئی از فروع دین می باشد.

اصول دین اسلام در تشیع : توحید، نبوت، معاد، امامت و عدل می باشند و  فروع دین اسلام در تشیع : نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، خمس، امر به معروف و نهی از منکر، تولی و تبری می باشند.

حج جزو فروع دین است و اگر دارای سلامت بدنی، استطاعت مالی، امنیت سفر و زمان لازم برای سفر باشید حج بر شما واجب می شود.

شما میتوانید با نام نویسی از طریق سازمان حج و زیارت و یا خرید فیش حج تمتع یا خرید فیش حج واجب در بازار آزاد به سفر حج مشرف شوید.