حج تمتع با عمره تمتع چه تفاوتی دارد؟

فرد مسلمان  باید در ابتدا عمره تمتع را بجا آورد و بعد از آن اعمال حج تمتع را به جای می آورد.

 

اعمال حج عمره تمتع

احکام اسلامی اعمال حج عمره تعمتع را به شرح زیر عنوان کرده اند:

 • بستن احرام در یکی از مناطق تعیین شده
 • طواف کعبه
 • خواندن نماز طواف و بجا آوردن آن
 • سعی بین صفا و مروه
 • کوتاه کردن موی سر یا ناخن (یا تراشیدن سر )

اعمال حج تمتع موارد زیر می باشد:

 • بستن احرام در شهر مکه
 • توقف در صحرای عرفات ظهر روز نهم ذی الحجه تا غروب
 • توقف در مشعرالحرام در شب ۱۰ ام ماه ذی الحجه تا طلوع خورشید روز ۱۱ ام ماه ذی الحجه
 • در روز عید قربان زدن سنگ زدن به جمره عقبه نماد شیطان
 • گوسفند قربانی کردن
 • کوتاه کردن بخشی از ناخن یا مو یا تراشیدن کامل سر
 • طواف حج را بجا آوردن
 • خواندن نماز طواف کعبه
 • سعی بین صفا و مروه
 • طواف نسا را بجا آودن
 • خواندن نماز طواف نسا
 • در منا بیتوته کردن
 • واجبات روزهای تشریق را بجا آوردن

این اعمال فقط یکبار بر انسان مستطیع واجب می باشد که میتواند با پرداخت قیمت فیش حج تمتع و یا خریدن فیش حج فوری یا فیش حج به این سفر الهی رفته و به مکه مکرمه و مدینه منوره مشرف شود.