حج تمتع در چه زمانی برگزار می شود؟

با خرید فیش حج و پرداخت قیمت فیش حج میتوانید به سفر الهی حج بروید، زمان آغاز حج در شهر مکه دهه اول ذی الحجه می باشد.

اگر شرایط زیر را دارید حج تمتع بر شما واجب است و سفر الهی حج بر گردن شماست و باید آن را بجا آورید.

  • توانایی پرداخت هزینه های سفر حج تمتع و انجام مناسک آن
  • پرداخت هزینه های خانواده و همسر و زندگی بعد از پایان حج و بازگشت
  • سلامت بدنی و توانایی جسمی برای انجام مناسک و اعمال حج تمتع