احکام فروش فیش حج

خرید و فروش فیش حج از دیدگاه مراجع تقلید چه حکمی دارد؟

 

خرید و فروش فیش حج

پرسش: خريد و فروش فيش حج ( فیش تمتع، فیش حج واجب ) در بازار آزاد چه حكمى دارد؟

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی:

هرگاه صاحب فيش حج ( فیش تمتع، فیش حج واجب )، مستطيع نباشد، و حج بر او مستقر نشده باشد یا حج واجب خود ( تمتع ) را انجام داده و اکنون که نوبت او رسیده به علت مشکلات مالی و بدهی داشتن توانایی رفتن به حج را ندارد، می تواند فیش حج خود را مطابق مقررات (سازمان حج و زیارت ) حکومت اسلامی به فرد دیگری واگذار نماید.

 

پرسش: خرید فیش حج ( فیش تمتع )  چه حکمی دارد؟  اگر کسی  پول خرید فیش حج ( فیش تمتع )  در بازار آزاد را داشته باشد، مستطیع محسوب می شود؟

پاسخ آیت الله سید علی خامنه ای:

اگر خرید فیش حج بصورت آزاد منع قانونی (از طرف سازمان حج و زیارت ) نداشته باشد و توانائی (خرید) تهیه فیش حج (تمتع یا واجب) آزاد را داشته باشد، با وجود سایر شرایط، مستطیع محسوب می شود و باید به حج (تمتع  یا واجب) مشرف شود.