احکام فروش فیش حج

احکام  فروش فیش حج

احکام واگذاری فیش حج تمتع چیست؟

خرید و فروش فیش حج از دیدگاه مراجع تقلید چه حکمی دارد؟

 

واگذاری فیش حج تمتع به دیگران به مبلغ بیشتر از مبلغ ثبت نام در صورتی که خلاف مقررات حکومت اسلامی نباشد، جایز است. برخی، واگذاری فیش حج تمتع را تنها در قالب مصالحه و نه خرید و فروش فیش حج جایز دانسته‌اند.

احکام خرید و فروش فیش حج

پرسش: خريد و فروش فيش حج ( فیش تمتع، فیش حج واجب ) در بازار آزاد چه حكمى دارد؟

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی:

هرگاه صاحب فيش حج ( فیش تمتع، فیش حج واجب )، مستطيع نباشد، و حج بر او مستقر نشده باشد یا حج واجب خود ( تمتع ) را انجام داده و اکنون که نوبت او رسیده به علت مشکلات مالی و بدهی داشتن توانایی رفتن به حج را ندارد، می تواند فیش حج خود را مطابق مقررات (سازمان حج و زیارت ) حکومت اسلامی به فرد دیگری واگذار نماید.

 

پرسش: خرید فیش حج ( فیش تمتع )  چه حکمی دارد؟  اگر کسی  پول خرید فیش حج ( فیش تمتع )  در بازار آزاد را داشته باشد، مستطیع محسوب می شود؟

پاسخ آیت الله سید علی خامنه ای:

اگر خرید فیش حج بصورت آزاد منع قانونی (از طرف سازمان حج و زیارت ) نداشته باشد و توانائی (خرید) تهیه فیش حج (تمتع یا واجب) آزاد را داشته باشد، با وجود سایر شرایط، مستطیع محسوب می شود و باید به حج (تمتع  یا واجب) مشرف شود.

فروش فیش حج متوفی

اگر فروش فیش حج تمتع متوفی به وجهی بیش‌ از مبلغ مورد نیاز برای گزاردن حج نیابتی امکان پذیر باشد، تنها درصورتی با آن فیش کسی به حج نیابتی می رود که ورثه راضی باشند. در غیر این صورت عدم رضایت یا صغیر بودن آنان باید فیش حج تمتع فروخته شود، یا مابه التفاوت سهم ورثه ناراضی یا صغیر پرداخت گردد.

خرید فیش حج بصورت آزاد

به تصریح تعدادی از علما، کسی که توانایی خرید فیش حج تمتع به قیمت آزاد را دارد، چنانچه خرید فیش حج تمتع برایش مشقت شدید ندارد و موجب ذلت او نمی‌شود، با داشتن دیگر شرایط استطاعت ، حج  تمتع بر او واجب می‌شود

 برخی علما این قید را اضافه کرده اند که قیمت آن در حدّی نباشد که باعث اجحاف بر حج گزار و یا تضییع حقوقشان شود.

قیمت حج آزاد